Kategorie
Porady

Rodzaje intercyzy małżeńskiej, czyli jak wziąć ślub z głową

Wiele osób planuje swój ślub. Ale niewiele osób planuje swój rozwód. Przychodzi on znienacka. A jeśli znienacka, to ciągnie za sobą kilka nieprzewidywalnych skutków. Zalicza się do nich między innymi podział majątku między małżonkami. Choć biorąc ślub nie myśli się o braniu rozwodu, to może warto jednak się na wszelki wypadek zabezpieczyć. Służy do tego umowa majątkowa małżeńska zwana potocznie intercyzą. Poznajmy ją bliżej.

Ślub a rozwód

Ślub zawiera się w Urzędzie Stanu Cywilnego, ewentualnie w kościele danego wyznania, a dokumenty trafiają wówczas również do Urzędu Stanu Cywilnego i zostają uznane za wiążące. Stanowi on uroczyste zawiązanie małżeństwa między dwoma osobami, we wszystkich krajach między osobami różnej płci, a w niektórych bez względu na orientację seksualną również między osobami tej samej płci. W momencie zawiązania małżeństwa, majątek jednej i drugiej osoby stają się majątkiem wspólnym. Ewentualny rozwód otrzymuje się w Sądzie. Stanowi on rozwiązanie małżeństwa albo z orzeczeniem winy jednego z dwóch współmałżonków, albo bez orzeczenia winy. Według prawa majątek, bez względu na to kto ile wniósł do posagu dzieli się na pół, chyba że ktoś zostanie obarczony sądownie winą za rozpad małżeństwa, wówczas może ponieść finansowe straty.

Intercyza

Intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, to dokument sporządzany przez małżonków przed zawarciem małżeństwa lub po jego zawarciu. Określa ona inny niż ustawowy podział majątku. Dla przypomnienia, ustawowy podział majątku wynosi między małżonkami pół na pół. Ten podział może się jednak zmienić, gdy wspólność majątkową się rozszerzy, zawęzi lub wyłączy. Intercyzę, podobnie jak testament, zawiera się w kancelarii notarialnej – sporządza ją prawnik na życzenie małżonków.

Umowy majątkowe małżeńskie

Wylicza się cztery rodzaje umów majątkowych małżeńskich. Umowa wyłączająca wspólność majątkową, umowa zawężająca wspólność majątkową, umowa rozszerzająca wspólność majątkową, umowa włączająca wspólność majątkową. Od rodzaju umowy majątkowej małżeńskiej zależy rozdzielność majątkowa i ewentualny podział majątku przy rozstaniu.

Umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność majątkową

Pierwszy rodzaj umowy majątkowej małżeńskiej to umowa wyłączająca wspólność majątkową. Wprowadza ona całkowitą rozdzielność majątkową między małżonkami – albo z wcześniejszym wyrównaniem dorobków, albo bez ich wyrównania.

Umowa majątkowa małżeńska zawężająca wspólność majątkową

Drugi rodzaj umowy majątkowej małżeńskiej to umowa zawężająca wspólność majątkową. Wprowadza ona częściową, choć znaczną rozdzielność majątkową.

Umowa majątkowa małżeńska rozszerzająca wspólność majątkową

Trzeci rodzaj umowy majątkowej małżeńskiej to umowa rozszerzająca wspólność majątkową. Wprowadza ona częściową, ale nieznaczną rozdzielność majątkową.

Umowa majątkowa małżeńska włączająca wspólność majątkową

Czwarty rodzaj umowy majątkowej małżeńskiej to umowa włączająca wspólność majątkową. Zawiera się ją po wcześniejszym zawarciu innej intercyzy, wprowadza ona ponownie ustanowioną przez prawo wspólność majątkową.

Więcej na temat intercyzy dowiesz się tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *